De Homeostase

De structuur beheerst de functie

De osteopaat geeft de structuren, de levende materie, de mogelijkheid om weer te gaan bewegen. Hierdoor ontstaat een reharmonisatie van het organisme: ‘DE HOMEOSTASE’ 

De homeostase geeft het lichaam de mogelijkheid tot zelfverdediging en zelfgenezing. Omgekeerd zal elke fixatie, of deze nu van articulaire oorsprong is of van weke – delen, de vicieuze cirkel van de „ziekte‟ onderhouden. Terwijl de klassieke geneeswijze, juist door zijn sterke specialisatie, de mens meer en meer fragmenteert, benadert de osteopathie de mens als één geheel. Elke storing kan op korte of lange termijn problemen veroorzaken in het menselijke lichaam.

De rol van de osteopathie beperkt zich niet tot het behandelen van de symptomen die de patiënt op dat ogenblik vertoont, maar zal bijdragen tot het vinden van de structurele oplossing van het probleem en deze dan in zijn geheel benaderen. Vandaar het onderscheid tussen ‘primaire en secundaire dysfunctie’.

JoomShaper