Wat doet een osteopaat

Een osteopaat is een manueel therapeut in de letterlijke zin van het woord: hij gebruikt alleen zijn handen.

Maar de osteopathie gaat veel verder dan de manuele therapie. De osteopathie heeft zijn eigen filosofie en principes:

 

De Anamnese

We nemen allereerst de tijd om naar de patiënt te luisteren. In een gestructureerde ondervraging zullen we trachten een 'rode draad' te vinden. Buiten het aanhoren van de klacht, zullen we de patiënt ook vragen stellen over zijn gehele gezondheidstoestand. Hierdoor plaatsen we de klacht van de patiënt in de totale persoon. Op die manier gaan we op zoek naar de mogelijke oorzaak, naar de kern van het probleem waarmee de patiënt ons komt opzoeken.

Klacht – Signaal?

De klacht is slechts een signaal waarvan de uiteindelijke oorzaak veel dieper kan liggen. Door de uitgebreide ondervraging ziet men een totaal beeld opduiken van allerlei, misschien kleine, klachten die uiteindelijk gaan resulteren in een dysfunctie op één bepaalde plaats in het lichaam.

Onderzoek

Daarna zullen we de verwoorde klachten toetsen aan de werkelijk te vinden bewegingsdysfuncties in de drie bewegingssystemen: structureel, visceraal en craniaal.

Inventaris

Aan de hand van de gegevens uit de anamnese en het onderzoek maken we een inventarisatie van de klachten van de patiënt in de drie vermelde bewegingssystemen. Daardoor krijgen we een logische verklaring voor het letsel, geplaatst in de totaliteit van het individu: dit is de holistische benadering!

Veiligheid

Belangrijk voor ons is da we vaststellen in welke mate de patiënt in aanmerking komt voor een osteopatische behandeling. Immers, alleen functionele tekorten kunnen behandeld worden en geen structurele! Het is uiterst belangrijk om te weten wat men kan, maar soms is het belangrijker om te weten wat men niet kan!

Behandeling

Komt de patiënt in aanmerking voor behandeling dan zullen we door middel van manipulaties en zachte weke – delen – technieken deze bewegingsbeperkingen herstellen. Dit herstel zal ook de 'zelfgenezing' op gang brengen doordat alles weer in zijn juiste verhouding komt ten opzichte van elkaar.

Toekomst

Tijdens of na de manuele behandeling zullen we, afhankelijk van de oorzaak van het letsel, de patiënt ook adviezen meegeven om dit in de toekomst te voorkomen. We zullen de vermoedelijke duur van de behandeling uitleggen en wat de verdere evolutie kan zijn.

JoomShaper